Klubløb

På Grimhøj kører vi hvert år et internt klubløb, vi skal jo finde årets Ugly Hill kører :)
Ved sidste løb holder vi finale-fest i festsalen. 

Klubløbs datoer for 2019

MØDE 4. april kl. 18.55 i klubhuset omkring Klubløb 

GRIMHØJ MOTOCROSS KLUB`S KLUBMESTERSKAB 2019


Regler omkring klubmesterskab 2019 er aftalt på medlemsmøde torsdag den 4. april 2019.


Der køres om klubmesterskab på følgende dage:

Torsdag den 16. maj. Alle klasser.

Lørdag den 29. juni. Alle klasser. Dagen sluttes med sommerfest/grillaften

Lørdag den 24. august. Alle klaser

Lørdag den 26. oktober. Finaleløb. Alle klasser. Finalefest samme aften


Der køres 2 heat i alle klasser på løbsdage. Der køres i alt 8 heat hvoraf 6 heat er gældende til mesterskabet. Alle der er med på omgangslister har en placering i heatet. 2/3 reglen er ikke gældende under klubmesterskabet. Så det er nok bare at kører en omgang.

I hver klasse tildeles der et point til den kører der kommer forbi tællerhuset først. Max 6 point kan tælle med til klubmesterskabet.

Der uddeles pokal til alle på finale dagen, som har fuldført 3 heat.

Det er næsten gratis at deltage i klubmesterskabet. Det koster kun 50 kr. pr. deltager, for alle 8 heat. Der er løbende tilmelding, men alle deltager skal hjælpe til med flagposter. Flagpostlisten laves af Dommer og Løbsleder og skal respekteres. Der kan ikke skiftes deltager nr. under de her klubløb, da klubben ikke bruger transponder anlæg under klubløb. Du er som kører selv ansvarlig for at dit nr. på maskinen er det samme ved alle heat under klubløb. Klubløb er kun for medlemmer, alle andre kan ikke deltage, selv ikke med X på nummer plader.


Officials ved klubløb: Medlemmer og forældre dækker selv – flagposter. Flagchefen vil lave en instruktion til flagpost så alle kan være med til at dække flagposterne. Træningschef med fordeling af træning. Målflag og sidste omgangs flag. Starter en ved bom og en ved 15 sek. skilt. Officials liste, samt at der er en tilmeldings seddel i Baren i aktivitetsbogen.

Det er vigtigt at alle er på plads så løbsheat kan gå i gang til tiden, for vi skal være færdig til tiden.


Klassificering & Heatlængde:

50 ccm. inkl. PW 50/80 max 11 år. 15 min. + 1 omgang.

65 ccm. med lav/høj 80 stel med 65 motor og klubbens 125 Suzuki/Yamaha 4 takt. 15 min. + 1 omgang.

85 ccm 15 min. + 1 omgang.

125 ccm 2 takt og 250 4 takt 15 min + 1 omgang

Special 250 ccm. 2 og 4 takt. 15 min + 1 omgang. OBS min. 15 år

Old Boys min. 36 år, inden deltagelse i klubløb. Maskinen fri. For de svage som fylder 36 år i 2019 kan deltage i Old Boys.

SVAG betyder: som mangler legemlig styrke til at udføre en fysisk krævende opgave; som mangler fysisk styrke og energi • om person.


Ved klubmaskine er det hele holdet som skal tilmeldes ved første løb, f.eks. 2 - 3 eller 4 mand pr. maskine. Antal tilmeldinger ved 1. heat er gældende under hele klubmesterskabet.

Ved klubmaskine er det maskinen der køre point hjem, sådan at de tildeles det hold som køre på maskinen, der er pokal til alle når maskinen har fuldført 3 heat.


Ved klubmaskiner, skal den klargøres og godkendes en klubdag før løbet.

Er banen mudderet kan 50 ccm klassen køres på microbanen.


Tilmeldings nr. på maskinen er gældende under alle klubmesterskabsløberne.

Sammenlægning af klasser:

50 og 65 kan starte sammen. Kan være splitstart

85 og 125 kan starte sammen.

250 kan starte med 125.

Old Boys kan køre med alle.

Der er ikke split start ved klubløb, på mødet blev der aftalt fuld bom. Der vil fra løbledelsens side løbende tages stilling til sammenlægning af klasser i forhold til antal kører. Kenneth Bonde, Bo Jacobsen og Reza er dommer som løbende vil planlægge dagens heat.


Maskinsyn foretages lige efter træningen, og under hele klubløbet, samt lydmåling. Det er DMCU`s regler der er gældende samt Luks maskiner reglement.


Når den foregående klasse får målflaget skal der køres til start. Der kan ikke gives 2 min. reglen under klubmesterskab. Starten på næste klasse, går når sidste mand er i mål i foregående klasse. Der må max gå 3 min. fra sidste mand er i mål til alle andre er taget i mål. Og alle flagposter er på plads, men med forældrenes hjælp går det fint i år.


Tidsplan for torsdage den 16. maj

OBS – OBS - TILMELDING INDEN KL: 15.30 – OBS - OBS

Værkstedet åbner torsdage kl. 15.10

Træningen torsdag er fra kl. 15.30 til 17.00


50 og 65 15.30 til 15.55 Maks 3 omg. 50 + 65

85 + 125 16.00 til 16.25 Maks 3 omg. 85

250 + Old 16.30 til 16.55 Maks 3 omg. 125 + 250


Køremøde ved tavlen for enden af værkstedsbygningen kl. 17.15


50 og 65 1. Heat kl. 17.30

85 + 125 1. Heat kl. 17.50

250 1. Heat kl. 18.10 Forældre race 1. Heat kl. 18.30

HUSK flagposter på banen kl. 17.30 – HUSK DET NU

50 og 65 2. Heat kl. 18.50

85 + 125 2. Heat kl. 19.10

250 2. Heat kl. 19.30

Forældre race 2. Heat kl. 19.50


Tidsplan for lørdage og finaleløb lørdag den 26. oktober

OBS – OBS - TILMELDING INDEN KL: 10.30 – OBS - OBS

Fælles morgenbord i klublokalerne kl. 9.30 til 9.55

Værkstedet åbner lørdage kl. 9.57


Træningen Lørdag er fra kl. 10.15 til 10.45


10.15 til 10.25 Maks 3 omg. 50 + 65

10.26 til 10.35 Maks 3 omg. 85

10.36 til 10.50 Maks 3 omg. 125 + 250Køremøde ved tavlen for enden af værkstedsbygningen kl. 11.00


50 og 65 1. Heat kl. 11.30

85 1. Heat kl. 11.50

125 1. Heat kl. 12.10 250 1. Heat kl. 12.30

Lille pause – flagposter på banen kl. 12.35 – HUSK DET NU

50 og 65 2. Heat kl. 12.50

85 2. Heat kl. 13.10

125 2. Heat kl. 13.30

250 2. Heat kl. 13.50

Når den foregående klasse får målflaget, skal der køres til start. Der kan ikke gives 2 min. reglen under mesterskabet. Starten på næste klasse går, når sidste mand er i mål i foregående klasse.


Oprydning, over hele anlægget er for alle 14.30 til 15.15


PRÆMIEOVERRÆKKELSE CA. KL. 15.45 med champagne.

Den mest uheldige person på finaledagen


Alle officials poster med undtagelse af tællerhuset og tilmelding besættes af medlemmer og forældre. Klubbens personale er på værkstedet, baren og i tællerhuset.

Så hvad vil du hjælpe med under klubløb ?
Husk din tilmelding til klubløb i Baren med navn + klasse + nr. og især hvad du vil være af officials


Sommerfest/Grillaften lørdag den 29. juni kl. 18.00

Medbring selv kødet til grillen, så står klubben for resten. Pris 20 kr. pr. person.

Tilmelding og betaling i Baren, gerne inden onsdag den 26. juni. kl. 18


FINALE FESTEN

Festen til lørdag den 26. oktober. Kl. 18.30


Der vil være spisning med hovedret og dessert, til en pris af 80 kr. person og 40 kr. for børn under 14 år. Program og tilmelding til denne super fest kommer inden 17. oktober.


OBS

Medbring selv drikkevare til Sommerfest og Finalefesten