Bestyrelse og medarbejdere

Grimhøjs bestyrelse 

Formand:     Per Jessen Klixbüll

Referent:     Torben Sattrup

Beboerrep.:    Rudolf Bay               

Forældrerep.:   Pernille Pedersen

Forældrerep.:    Kim Tousgaard

Medlemsrep.:   Anders Emil Hyldahl

Medlemsrep.:    Søren Pedersen


Suppleant/medlem:   

Suppleant/forældre:      

 

Medarbejdere i bestyrelsen som ikke har stemmeret

Medarbejder rep:  Mads Sørensen

Klubleder:                      Keld Kjeldahl
Medarbejdere 
Klubleder 
  -Keld Kjeldahl

Værkstedsmedarbejdere: 

  - Henrik Iburg
  - Jørgen Andersen
  - Kenneth Bonde 
  - Mads Sørensen
  - Reza Fomsgaard (Træner) 

Barmedarbejdere :

  - Maja Sørensen 
  - Tekla Jessen
   - Heidi Alstrup