Klubløb

På Grimhøj kører vi hvert år et internt klubløb, vi skal jo finde årets Ugly Hill kører :)
Ved sidste løb holder vi finale-fest i festsalen. 

Klubløb 2022


GRIMHØJ MOTOCROSS KLUB`S KLUBMESTERSKAB 2022

Regler omkring klubmesterskab 2022 er aftalt på medlemsmøde onsdag den 6. april 2022.
Der køres om klubmesterskab på følgende dage:

Onsdag den 4. maj. Alle klasser.
Onsdag den 8. juni. Alle klasser.
Lørdag den 25. juni. Alle klasser. Dagen sluttes med sommerfest/grillaften kl. 18. Medbring selv kød til grillen, og evt. drikke vare. Klubben står for tilbehør til kødet. Tilmelding i Baren inden 20 juni. Pris 25 kr. pr person.
Lørdag den 3. september. Finaleløb. Alle klasser. Finalefest samme aften

Der køres 2 heat i alle klasser på løbsdage. Der køres i alt 8 heat hvoraf 6 heat er gældende til mesterskabet. Alle der er med på omgangslister har en placering i heatet. 2/3 reglen er ikke gældende under klubmesterskabet. Så det er nok bare at køre en omgang.
På finale dagen uddeles der pokal til alle, som har fuldført 4 heat.
Det er næsten gratis at deltage i klubmesterskabet. Det koster kun 50 kr. pr. deltager, for alle 8 heat. Der er løbende tilmelding, men alle deltagere skal hjælpe til med flagposter. Flagpostlisten laves af Dommer og Løbsleder og skal respekteres. Der kan ikke skiftes deltager nr. under de her klubløb, da klubben ikke bruger transponder anlæg under klubløb. Du er som kører selv ansvarlig for at dit nr. på maskinen er det samme ved alle heat under klubløb. Klubløb er kun for medlemmer, alle andre kan ikke deltage.
Officials ved klubløb: Medlemmer og forældre dækker selv – flagposter. Flagchefen vil lave en instruktion til flagpost så alle kan være med til at dække flagposterne. Træningschef med fordeling af træning. Målflag og sidste omgangs flag. Starter en ved bom og en ved 15 sek. skilt. Officials liste, samt at der er en tilmeldings seddel i Baren i aktivitetsbogen.
Det er vigtigt at alle er på plads så løbsheat kan gå i gang til tiden, for vi skal være færdige til tiden.

Klassificering & Heatlængde:
50 ccm. inkl. PW 50/80 max 11 år.
65 ccm. med lav/høj 80 stel med 65 motor og klubbens 125 Suzuki/Yamaha 4 takt.
85 ccm 15 min. + 1 omgang.
125 ccm 2 takt.
250 4 takt.
Special 250 ccm, min 16 år.
Old Boys min. 36 år, inden deltagelse i klubløb. Maskinen fri. For de svage som fylder 36 år i 2022 kan deltage i Old Boys.
Ved klubmaskine er det hele holdet som skal tilmeldes point, ved første løb, f.eks. 2 - 3 eller 4 mand pr. maskine. Antal tilmeldinger ved 1. heat er gældende under hele klubmesterskabet.
Ved klubmaskine er det maskinen der kører point hjem, sådan at de tildeles det hold som kører på maskinen, der er pokal til alle når maskinen har fuldført 3 heat.

Klubmaskiner, skal den klargøres og godkendes en klubdag før løbet.
Er banen mudret kan 50 ccm. klassen køres på microbanen eller skovbanen.

Tilmeldings nr. på maskinener gældende under alle klubmesterskabsløberne.
Sammenlægning af klasser:
50 og 65 kan starte sammen. Kan være splitstart
85 og 125 kan starte sammen.
250 4 takt kan starte med 125.
Special kan køre med alle
Old Boys kan køre med alle.
Der er ikke split start ved klubløb, på mødet blev der aftalt fuld bom. Der vil fra løbledelsens side løbende tages stilling til sammenlægning af klasser i forhold til antal kører. Kenneth Bonde og Reza Fomsgaard er dommer som løbende vil planlægge dagens heat.
Maskinsyn foretages lige efter træningen, og under hele klubløbet, samt lydmåling. Det er DMCU`s regler der er gældende samt Ungdomsringen regler for maskiner reglement.
Når den foregående klasse får målflaget skal der køres til start. Der kan ikke gives 2 min. reglen under klubmesterskab. Starten på næste klasse, går når sidste mand er i mål i foregående klasse. Der må max gå 3 min. fra sidste mand er i mål til alle andre er taget i mål. Og alle flagposter er på plads, men med forældrenes hjælp går det fint i år.

Tidsplan for onsdage
OBS – OBS - TILMELDING INDEN KL: 15.30 – OBS - OBS
Værkstedet åbner onsdage kl. 15.00
Træningen onsdage er fra kl. 15.30 til 17.00
50 og 65 15.30 til 15.50
85 + 125 16.00 til 16.20
250 + Old 16.25 til 16.45
Køremøde ved tavlen for enden af værkstedsbygningen kl. 17.00
50 1. Heat kl. 17.15 15 min. + 1 omgang
65 + 85 1. Heat kl. 17.35 15 min. + 1 omgang
125 + 250 1. Heat kl. 17.55 15 min. + 1 omgang Old Boys + Special 1. Heat kl. 18.15 15 min. + 1 omgang
HUSK flagposter på banen
50 2. Heat kl. 18.35 15 min. + 1 omgang
65 + 85 2. Heat kl. 18.55 15 min. + 1 omgang
125 + 250 2. Heat kl. 19.15 15 min. + 1 omgang
Old Boys + Special 2. Heat kl. 19.35 15 min. + 1 omgang

Tidsplan for lørdag og finaleløbs lørdag
OBS – OBS - TILMELDING INDEN KL: 10.30 – OBS - OBS
Fælles morgenbord i klublokalerne kl. 9.30 til 9.55 med tilmeldinge.
Værkstedet åbner lørdage kl. 9.59
Træningen Lørdag er fra kl. 10.15 til 10.45
10.15 til 10.25 Klasse: 50 + 65
10.26 til 10.35 Klasse: 85
10.36 til 10.50 Klasse: 125 + 250
10.50 til 11.00 Old Boys
Kørermøde ved tavlen for enden af værkstedsbygningen kl. 11.10
50 1. Heat kl. 11.30 18 min. + 1 omgang
65 + 85 1. Heat kl. 11.55 18 min. + 1 omgang
125 + 250 1. Heat kl. 12.20 18 min. + 1 omgang Old Boys + Special 1. Heat kl. 12.45 18 min. + 1 omgang
Lille pause – flagposter på banen kl. 12.35 – HUSK DET NU
50 2. Heat kl. 13.30 18 min. + 1 omgang
65 + 85 2. Heat kl. 13.55 18 min. + 1 omgang
125 + 250 2. Heat kl. 14.20 18 min. + 1 omgang
Old Boys + Special 2. Heat kl. 14.45 18 min. + 1 omgang
Når den foregående klasse får målflaget, skal der køres til start. Der kan ikke gives 2 min. reglen under mesterskabet. Starten på næste klasse går, når sidste mand er i mål i foregående klasse.
Oprydning, over hele anlægget er for alle 15 til 16

PRÆMIEOVERRÆKKELSE CA. KL. 16.15 med champagne.
Den mest uheldige person på finaledagen
Alle officials poster med undtagelse af tællerhuset og tilmelding besættes af medlemmer og forældre. Klubbens personale er på værkstedet, baren og i tællerhuset.
Så hvad vil du hjælpe med under klubløb ?
Husk din tilmelding til klubløb i Baren med navn + klasse + nr. og især hvad du vil være af officials

FINALE FESTEN
Festen lørdag den 3. september. Kl. 18.30
Der vil være spisning med hovedret og dessert, til en pris af 80 kr. person og 40 kr. for børn under 12 år. Program og tilmelding til denne super fest kommer inden 20. august.
OBS
Medbring gerne selv drikkevare til Finalefesten
Dommer: Kenneth Bonde Starter: Reza Fomsgaard
Løbsleder: Keld K. Starter; Bo Jacobsen
Værkstedet: Jørgen Andersen Tællerchef: Pernille Pedersen
Sidste + målflag Tæller:
Onsdags Barpige: Maja Landberg Lørdags Bar pige: